Kongsgård ruin fra middelalderen

Guidet tur  torsdager og fredager  fra 13. juli til 31. juli 2023 kl. 11:30 (norsk) og kl. 12:15 (engelsk) Tidspunkter for 2024 er ikke klare ennå

Inngår i fellesbilletten som kan kjøpes på Nordvegen Historiesenter. Se våre priser her

Oppmøteplass etter å ha løst billett på Nordvegen Historiesenter er utenfor byggegjerdene. Der skal du kunne se et skilt «Møtepunkt guidet tur»

Begrenset antall plasser.

Vennligst vær presis

 

Guided tour  on  Thursdays and Fridays from 13th of July til 31st of July at  12:15 (English) and 11:30 (Norwegian) . Timeschedule for 2024 are not ready yet

The tour is included in the combined ticket and can be bought at Nordvegen History centre. Please find our prices here

Limited number of places.

Attendance place after you have bought your ticket at Nordvegen Historycentre is outside the construction fences and marked with a sign #Meeting point guided tour# . 

Please be on time.

Harald Hårfagre gjorde Avaldsnes til sitt hovedsete etter slaget i Hafrsfjord ca. 870 e. Kr. Siden fortsatte Avaldsnes å være kongsgård for Haralds etterkommere fram til ca. 1400. En av disse var Håkon Håkonsson som bygget Olavskirken ca. 1250. Kirken var et viktig stoppested for pilegrimer som skulle til St. Olavs grav i Nidaros. Sommeren 2017 gravde Kongsgårdprosjektet fram hovedbygningen i den kongsgården som stod på Avaldsnes i høymiddelalderen. Den ble trolig påbegynt av Håkon Håkonsson og fullført av Håkon V Magnusson. I det ytre havneområdet på Avaldsnes hadde hanseatene sin handelsstasjon Nottow. Det endte til sist med at hanseatene satt fyr på kongsgården i 1368.

Harald Fairhair made Avaldsnes his Royal residence after the battle at Hafrsfjord at approximately 870 a.d. Avaldsnes continued to be a royal manor for his descendants up to approx. 1400 a.d
Håkon Håkonsson was one of the kings residing at Avaldsnes, where he built the St. Olav’s church in approx. 1250 a.d. The church was an important stop for the pilgrims on their way to visit St. Olav’s grave in Nidaros.
The Royal Manor project started excavations in the summer of 2017, excavating the main building of the royal manor complex that was at Avaldsnes during the 13th century. It was probably started by Håkon Håkonsson and finished by Håkon V Magnusson. In the outer harbour of Avaldsnes was the important Hanseatic trading station Nottow. The Hanseatic set fire to the royal manor at Avaldsnes in 1368.