Middelalderdag

Harald Hårfagre gjorde Avaldsnes til sitt hovedsete etter slaget i Hafrsfjord ca. 870 e. Kr. Siden fortsatte Avaldsnes å være kongsgård for Haralds etterkommere fram til ca. 1400. En av disse var Håkon Håkonsson som bygget Olavskirken ca. 1250. Kirken var et viktig stoppested for pilegrimer som skulle til St. Olavs grav i Nidaros. Sommeren 2017 gravde Kongsgårdprosjektet fram hovedbygningen i den kongsgården som stod på Avaldsnes i høymiddelalderen. Den ble trolig påbegynt av Håkon Håkonsson og fullført av Håkon V Magnusson. I det ytre havneområdet på Avaldsnes hadde hanseatene sin handelsstasjon Nottow. Det endte til sist med at hanseatene satt fyr på kongsgården i 1368. Under Middelalderdagen vil vi sette søkelyset på den spennende historien som har funnet sted på Avaldsnes i tidsrommet 1100 – 1400.

Harald Fairhair made Avaldsnes his Royal residence after the battle at Hafrsfjord at approximately 870 a.d. Avaldsnes continued to be a royal manor for his descendants up to approx. 1400 a.d
Håkon Håkonsson was one of the kings residing at Avaldsnes, where he built the St. Olav’s church in approx. 1250 a.d. The church was an important stop for the pilgrims on their way to visit St. Olav’s grave in Nidaros.
The Royal Manor project started excavations in the summer of 2017, excavating the main building of the royal manor complex that was at Avaldsnes during the 13th century. It was probably started by Håkon Håkonsson and finished by Håkon V Magnusson. In the outer harbour of Avaldsnes was the important Hanseatic trading station Nottow. The Hanseatic set fire to the royal manor at Avaldsnes in 1368.
During the Medieval day we will focus on the exciting history that took place at Avaldsnes between the years 1100-1400 a.d

 

Middelalderen på Avaldsnes / Medieval at Avaldsnes

 

I 2017 arrangerte vi for første gang en middelalderdag på Avaldsnes, hvor publikum fikk treffe både gjøglere, riddere, kongens skatteinkrevere og musikere. Man kunne lære seg å danse middelalderdans eller ta del i leker og spise honningglaserte epler vendt i gode smaker.

In 2017, we arranged for the first time a medieval day at Avaldsnes, where the audience got to meet both jugglers, knights, the king’s tax collectors and musicians. One could learn to dance medieval dance or take part in toys and eat honey glazed apples turned in good flavors.

 

Middelalderdagen i 2021 utgår

Medieval Day for 2021 is cancelled

 

Priser / Prices

Voksne /adults NOK 150,- (inkl. Nordvegen Historiesenter)

Barn /children     NOK  70,-  (inkl. Nordvegen Historiesenter)

Barn under 4 år /childen u/4 y – gratis/free.

 

 

Frivillige / Volunteers

Du må registrere deg for å være middelalderdeltaker eller frivillig på Middelalder dagen. Etter at du har registrert deg vil du motta en automatisk bekreftelse på at registreringen din er mottatt.

You must register to be a medieval participant or volunteer on the Medieval Day. After you have registered, you will receive an automatic confirmation that you have registered.

 

Klikk HER for registrering som deltaker eller frivillig. (link åpnes for registrering i februar 2022)

Click HERE to register as a participant or as a volunteer. (link opens for registration during February 2022)

Gjøgling og middelaldermusikk i skjønn forening med Ramashang.