VIKINGGARDEN

Ta turen fra Nordvegen Historiesenter, gjennom et flott kulturlandskap med villsau og tufter fra vikingtid, ut til Vikinggarden. Siste del av turen går på stier gjennom et skogkledd område, der vikinggarden åpenbarer seg ved utgangen av skogen.

Walk from Nordvegen Historiesenteron a gravel ground through a beautiful cultural landscape with wild sheep and tufts from Viking times, out to the Vikingfarm. The last part of the trip goes through a wooded atmospheric area, where the Vikingfarm reveals itself at the end of the forest.

GUIDEDE TURER PÅ VIKINGGARDEN

Møt Vikinger i roller ….. Vikinggarden er reist på grunnlag av arkeologiske funn gjort i Rogaland. Her får du se hvordan vikingene bodde og levde. Disse stemningsfulle og autentiske omgivelsene gir deg en umiddelbar følelse av være tilbake i vikingtiden. Billett kjøpes på Nordvegen Historiesenter eller på Vikinggarden.

I perioden  21. juni til 10.aug er Vikinggarden åpen hver dag fra kl 12:00-16:30. Vi tilbyr guidet tur 3 ganger til dagen Kl 13:00, kl 14.00 og kl 15:30. Denne omvisningen inngår i billettpris kr. 180,- pr pers, kr 70,- for barn. Billetten gjelder både for Historiesenteret og Vikinggarden.

 

GUIDED TOURS AT THE VIKINGFARM

Meet Vikings in roles… .. The Vikingfarm was built on the basis of archaeological findings in Rogaland. Here you will see how the Vikings lived. These atmospheric and authentic surroundings give you an immediate feeling of being back in the Viking Age. Tickets can be purchased at Nordvegen Historiesenter or at the Viking farm

The Vikingfarm is open between the 21st June to 10th August, every day from 12: 00-16: 30. We offer a guided tour 3 times a day at 13:00, 14:00 and 15:30. This tour is included in the ticket price NOK. 180, – per person, NOK 70, – for children. The ticket is valid for both the Nordvegen History Center and Vikingfarm. The Vikingfarm i used as a school camp outside the season.