VIKINGGARDEN

Ta turen fra Nordvegen Historiesenter, gjennom et flott kulturlandskap med villsau og tufter fra vikingtid, ut til Vikinggarden. Siste del av turen går på stier gjennom et skogkledd område, der vikinggarden åpenbarer seg ved utgangen av skogen.

Walk from Nordvegen Historiesenteron a gravel ground through a beautiful cultural landscape with wild sheep and tufts from Viking times, out to the Vikingfarm. The last part of the trip goes through a wooded atmospheric area, where the Vikingfarm reveals itself at the end of the forest.

GUIDEDE TURER PÅ VIKINGGARDEN

Møt Vikinger til aktiviteter eller guidet tur hver dag fra 20. juni til 14. august.

Vikinggarden er reist på grunnlag av arkeologiske funn gjort i Rogaland. Her får du se hvordan vikingene bodde og levde. Disse stemningsfulle og autentiske omgivelsene gir deg en umiddelbar følelse av være tilbake i vikingtiden. Billett kjøpes på Nordvegen Historiesenter eller på Vikinggarden.

Billetten kjøpes på Nordvegen historiesenter eller på Vikinggarden og gjelder inngang begge plasser.

Se våre åpningstider og priser her

GUIDED TOURS AT THE VIKINGFARM

Meet Vikings for a guided tour or activies everyday from 20.June-14.August

The Vikingfarm was built on the basis of archaeological findings in Rogaland. Here you will see how the Vikings lived. These atmospheric and authentic surroundings give you an immediate feeling of being back in the Viking Age.

Tickets can be purchased at Nordvegen Historiesenter or at the Viking farm.

Please find our opening hours and prices here

The Viking farm is used as a school camp outside the summer season.