ARRANGEMENT I HISTORISKE OMGIVELSER

Vår rike kulturarv danner grunnlaget for våre spennende arrangementer. Teambuilding, bedriftsarrangement, jubileum, julebord, dåp, konfirmasjon eller bryllup, vi holder gjestebud både på Nordvegen Historiesenter og på den autentiske Vikinggarden på Avaldsnes.

Vi har et årshjul på hva som skjer fordelt på hver måned under WHAT`S ON.

EVENTS IN HISTORICAL ENVIRONMENT
Our rich cultural heritage forms the basis for our  events. Teambuilding, corporate events, anniversaries, Christmas parties, baptisms, confirmations or weddings. We hold events both at Nordvegen Historiesenter and at the authentic Vikinggarden at Avaldsnes.

We have an annual cycle of what`s on each month

NORDVEGEN HISTORIESENTER

Ved Nordvegen Historiesenter tilbyr vi bedriftsmiddager, forretningslunsjer, møtevirksomhet, julebord, dåp,  konfirmasjon, bryllup, mottagelser og feiring av andre begivenheter i flotte lokaler med panoramautsikt til Karmsundet og det historiske landskapet.

Gjestene ønskes gjerne velkommen for en aperitif. Videre vil en audiovisuell utstilling med Harald Hårfagre som guide fortelle Avaldsnes sin historie ved hjelp av film, lys, lyd og lukt. Utstillingen er også tilgjengelig som et pauseinnslag under arrangementet, og passer svært godt for tilreisende gjester.

NORDVEGEN HISTORY CENTER
At Nordvegen Historiesenter we offer  events in beautiful premises with panoramic views of Karmsundet and the historic landscape.

Guests can be welcomed   for an aperitif. Furthermore, an audiovisual exhibition with Harald Hårfagre as guide will tell Avaldsnes’ story using film, light, sound and smell. The exhibition can be available as a pause during the event, and is very suitable for visiting guests.

VIKINGGARDEN OG VIKINGGILDER

I stemningsfulle lokaler med lys fra oljelamper og ildsted blir du ført 1000 år tilbake i tid. En av våre vikinger ønsker gjestene velkommen og gir et innblikk i Avaldsnes – Norges eldste kongesete – sin rike og spennende historie. Vi skåler i mjød og får historien om gudedrikken. Vi går til bords for et ekte vikingmåltid og kokkaren presenterer menyen med en morsom mathistorie.

Gjestene kan også deles inn i lag og få delta i vikingaktiviteter som eksempelvis øksekast, spydkast, bueskyting, påle og pinne og vikinglimbo med mer. Dette er en innholdsrik opplevelse som vil gi gjestene minner for livet.

VIKING FARM AND VIKING FEASTS
In atmospheric houses with lights from oil lamps and fireplaces, you are taken 1000 years back in time. A Viking will welcome you  and will give you an insight into the story of Avaldsnes – Norway’s oldest royal seat. We toast in the God drink mead  and sit down at the table for a real Viking meal . The chef presents the menu with a fun food story.

Guests can also be divided into teams and participate in Viking activities such as ax throwing, javelin throwing, archery and more. This is an experience that can be remembered for life.

VI TILPASSER ARRANGEMENT OG OPPLEVELSER TIL ØNSKER, BEHOV OG BUDSJETT