Velkommen til Avaldsnes – Vikingkongenes Rike

Opplev Avaldsnes AS formidler det historiske Avaldsnes for enkeltbesøkende, grupper og bedrifter, både lokale og internasjonale. Våre opplevelser skal være autentiske med høy kvalitet og vise fram Avaldsnes som en av Nordens viktigste vikingdestinasjoner. Hvert år arrangerer vi også Vikingfestival og en Middelalderdag som gir både små og store et spennende innblikk i historien på Avaldsnes. I 3000 år satt fyrster og konger på Avaldsnes og kontrollerte skipstrafikken som ble tvunget inn gjennom det smale Karmsundet – Nordvegen – skipsleia som har gitt Norge navn. Det var også her Harald Hårfagre hadde kongsgård. Kom og hør den spennende historien om hvordan Avaldsnes ble Norges eldste Kongesete!

WELCOME TO AVALDSNES- THE HOMELAND OF THE VIKING KINGS

For  3000 years, princes and kings ruled at Avaldsnes. They controlled the shipping traffic that was forced through the narrow straigt Karmsundet along Nordvegen –  the way to the north, the shipping lane that gave Norway it`s name.  The Viking King Harald Fairhair  had one of his  royal estates at Avaldsnes. Hear  the exciting story how Avaldsnes became Norway’s oldest royal seat!