Velkommen til Avaldsnes – Vikingkongenes Rike

I 3000 år satt fyrster og konger på Avaldsnes og kontrollerte skipstrafikken som ble tvunget inn gjennom det smale Karmsundet – Nordvegen – skipsleia som har gitt Norge navn. De har etterlatt synlige spor av ruvende gravhauger, bautasteiner og rike funn. Det var også her Harald Hårfagre hadde kongsgård. Vår rike kulturarv danner grunnlaget for gripende historiefortellinger og arrangement. Hvert år arrangerer vi også Vikingfestival som gir både små og store et underholdende og lærerikt innblikk i historien på Avaldsnes. Kom og hør den spennende historien om hvordan Avaldsnes ble Norges eldste Kongesete!

WELCOME TO AVALDSNES- THE HOMELAND OF THE VIKING KINGS

For  3000 years, princes and kings ruled at Avaldsnes. They controlled the shipping traffic that was forced through the narrow straigt Karmsundet along Nordvegen –  the way to the north, the shipping lane that gave Norway it`s name.  The Viking King Harald Fairhair  had one of his  royal estates at Avaldsnes. Hear  the exciting story how Avaldsnes became Norway’s oldest royal seat!