OLAVSKIRKEN

Like bortenfor Nordvegen Historiesenter, ligger den flotte middelalderkirken Olavskirken som ble reist rundt 1250 av Håkon Håkonsson. Kirken var da kongelig kapell og en del av selve kongsgårdanlegget. Trolig har det vært en overbygd gangveg fra kirken til kongshallen.

ET MINNESMERKE OVER TIDLIGERE STORHETSTIDER

Kirken står i dag som det tydeligste kulturminnet på Avaldsnes. Kirken ble bygget av kong Håkon Håkonsen rundt 1250 som en del av kongsgårdanlegget. Tidlig på 1300-tallet gjorde Håkon Magnusson Olavskirken til kongelig kollegiatkirke sammen med tre andre kirker i Norge. Håkon Håkonsen viet kirken til Olav Den Hellige, og kirken på Avaldsnes ble et viktig stoppested for pilgrimer som skulle til Nidaros.

I dag kan en få omvisning i kirken sammen med en historieforteller som kjenner alle de spennende historiene. I kirken blir det også avhold flotte konserter, Olavsdager, Olsokmesse, pilegrimsvandring, med mere. For arrangementer i kirken, se Hva skjer?

JOMFRU MARIAS SYNÅL

På nordsiden av kirken står «Jomfru Marias synål» – en gammel høyreist bauta som er 7,2 meter høy. Sagnet forteller at dommedag inntreffer når toppen av synålen berører kirkeveggen. I skjul av nattemørket slo Avaldsnes-prestene stykker av steinen for å redde verden fra undergang. Avstanden mellom bautaen og kirkeveggen er i dag 9,2 cm.

I skriftlig dokumentasjon fra 1600-tallet er det en avtegning av en runeinnskrift fra bautaen som er blitt tydet til «Mikjael Mariu Nistr» – på moderne norsk «Mikael nærmest Maria». Navnene viser nokså opplagt til erkeengelen Mikael og Jomfru Maria. En hypotese er at bautaen kan ha fått navnet «Jomfru Marias synål» fordi noen har mistolket innskriften og trodd at den hadde noe med sying å gjøre (jfr. nest = sting.)

ÅPNINGSTIDER OG PRISER - GUIDEDE TURER

Åpen kirke med tilgjengelig vert; mandager og tirsdager fra 26. juni – 15. august, (uke 26-33) kl. 13:00 – 15:30. Ikke guidet tur. Ønskes omvisning; vennligst ta kontakt for bestilling på denne adressen:

post@opplevavaldsnes.no

PRIS GUIDEDE TURER (grupper over 20 voksne):
Voksen kr 100
Barn kr 50

Foto: Ørjan Iversen