Åpningstider og program for sommeren

PROGRAM FOR SOMMEREN

NORDVEGEN HISTORIESENTER

Åpningstider på Nordvegen Historiesenter

Fra 24.april – 23. september:

mand-fredag:  10:00-16:00

lørdag:              11:00-16:00

søndag:             12:00-17:00

 

Priser (fellesbillett):
Voksen                       NOK 180,-
Honnør/Student      NOK 130,-
Barn   (u/16 år)         NOK   70,-

Barn under 4 år Gratis

Minner om at hunder ikke tillatt inne på historiesenteret og at det er båndtvang på hele området!

 

VIKINGGARDEN 

Vikinggarden blir brukt som leirskole utenom sesong, men vi kan ta imot grupper hele året (min. 20 personer). Kontakt oss  for pristilbud på guidet tur for grupper utenom åpningstid og sesong.

Vikinggarden åpner for sommersesongen 19.juni tom.14.august

Åpningstider:

man-lør: kl. 11:00- 16:30

Søn          kl. 12:00-16:30

Guidet tur:

kl. 13:00 og 15:00 (Norsk)

kl. 13:30 og 15:30 (engelsk)

Billetter selges på Nordvegen og på Vikinggarden (kun kort på vikinggarden)

 

OLAVSKIRKEN 

Kontakt oss  for pristilbud på guidet tur for grupper (min 20 pers)

 

KONGSGÅRDSRUINEN

Kontakt oss  for pristilbud på guidet tur for grupper (min 20 pers)

NORDVEGEN HISTORY CENTRE

Openinghours at Nordvegen history centre

From April 24th- September 23th:

Mon-Fri:              10:00-16:00

Saturday:              11:00-16:00

Sunday:                12:00-17:00

 

Entrance fee (combined ticket): 

Adult                                  NOK 180,-
Senior/Students               NOK 130,-
Children   (u/16 år)          NOK   70,-

Children under 4 yrs – free entrance

Please note that dogs are not allowed inside the history centre and there is leach restraint on dogs in the whole area.

 

VIKING FARM 

The farm is used as a school camp outside the summerseason, but we do guided tours etc. all year around for groups over 20 pax. For an inquiry please contact us here .

The viking farm is open 19th of June until 14th of August

Mon-Sat 11:00-16:30

Sunday   12:00-16:30

Guided tour in English at 13:30 and 15:30

Tickets are sold at Nordvegen History centre and at the Viking farm (card only at the viking farm)

 

ST. OLAV CHURCH 

27. June – 9.August

Monday and Tuesdays 13-15:30

We do guided tours for groups outside the season. For an inquiry please contact us Here 

 

ROYAL MANOR RUIN 

We do guided tours for groups outside the season. For an inquiry please contact us Here 

HELSE OG SIKKERHET ER VÅR PRIORITET!

Vi ønsker alle besøkende velkommen!

Historiesenteret er tilpasset smittevernhensyn og antibac er plassert rundt omkring i senteret.  Vi ber alle våre besøkende om å holde 1 meter avstand til andre gjester og våre ansatte og ellers overholde de generelle hygienereglene fra FHI/Helsedirektoratet.

Velkommen til et trygt besøk.

Welcome to all visitors!

The history center is adapted to infection control considerations and antibac is located around the center.  We ask all our visitors to keep a distance of 1m from other guests and employees and otherwise comply with the general hygiene rules from FHI – the Norwegian Directorate of Health.

Welcome to a safe visit.