Åpningstider

NORDVEGEN HISTORIESENTER

Åpningstider på Nordvegen Historiesenter

Fra 23. september – 29. april 2022

Onsdag 10:00-16:00

Søndag 12:00-17:00

 

Fra 7. juni – 22. september:

mand-fredag:  10:00-16:00

lørdag:              11:00-16:00

søndag:             12:00-17:00

 

 

Priser  Nordvegen:
Voksen                       NOK 130,-
Honnør/Student      NOK 110,-
Barn   (u/16 år)         NOK   70,-

Barn under 4 år Gratis

Minner om at hunder ikke tillatt inne på historiesenteret og at det er båndtvang på hele området!

 

VIKINGGARDEN 

Vikinggarden er stengt for sesongen og blir brukt som leirskole utenom sesong, men vi kan ta imot grupper hele året (min. 20 personer)

Kontakt oss  for pristilbud på guidet tur for grupper utenom åpningstid og sesong.

Vikinggarden åpner for sommersesongen 20.juni tom.14.august alle dager kl 12-16:30. Mer informasjon om tidspunkt for guidede turer kommer

 

OLAVSKIRKEN 

Kontakt oss  for pristilbud på guidet tur for grupper (min 20 pers)

 

KONGSGÅRDSRUINEN

Kontakt oss  for pristilbud på guidet tur for grupper (min 20 pers)

NORDVEGEN HISTORY CENTRE

Openinghours at Nordvegen history centre

 

From September 23rd- April 29th 2022

Wednesday 10:00-16:00 

Sunday 12:00-17:00

 

From June 7th – September 22nd:

Mon-Fri:              10:00-16:00

Saturday:              11:00-16:00

Sunday:                12:00-17:00

 

Entrance fee Nordvegen History centre 

Adult                                  NOK 130,-
Senior/Students               NOK 110,-
Children   (u/16 år)          NOK   70,-

Children under 4 yrs – free entrance

Please note that dogs are not allowed inside the history centre and there is leach restraint on dogs in the whole area.

 

VIKING FARM 

The viking farm is now closed for the season.

The farm is used as a school camp outside the summerseason, but we do guided tours etc. all year around for groups over 20 pax. For an inquiry please contact us here .

The viking farm is open 20th of June until 14th of August, 12-16:30

ST. OLAV CHURCH 

We do guided tours for groups outside the season. For an inquiry please contact us Here 

 

ROYAL MANOR RUIN 

We do guided tours for groups outside the season. For an inquiry please contact us Here 

HELSE OG SIKKERHET ER VÅR PRIORITET!

Vi ønsker alle besøkende velkommen!

Historiesenteret er tilpasset smittevernhensyn og antibac er plassert rundt omkring i senteret.  Noen gjenstander er midlertidig fjernet som leker, klær, skjold og sverd. Vi ber alle våre besøkende om å holde 1m avstand til andre gjester og våre ansatte og ellers overholde de generelle hygienereglene fra FHI/Helsedirektoratet.

Velkommen til et trygt besøk.

Welcome to all visitors!

The history center is adapted to infection control considerations and antibac is located around the center. Some items have been temporarily removed such as toys, clothes, shields and swords. We ask all our visitors to keep a distance of 1m from other guests and our employees and otherwise comply with the general hygiene rules from FHI – the Norwegian Directorate of Health.

Welcome to a safe visit.