Åpningstider

NORDVEGEN HISTORIESENTER

Åpningstider på Nordvegen Historiesenter

Fra 7. juni – 26. september:

mand-fredag:  10:00-16:00

lørdag:              11:00-16:00

søndag:             12:00-17:00

Fra 27. september – 29. april 2022

Onsdag 10:00-16:00

Søndag 12:00-17:00

Priser 2021 (fellesbillett  20.juni -10.aug)
Voksen                       NOK 180,-
Honnør/Student      NOK 130,-
Barn   (u/16 år)        NOK   70,-

Barn under 4 år Gratis

Billetten gjelder for inngang alle steder i åpningstiden.

Priser  Nordvegen:
Voksen                       NOK 130,-
Honnør/Student      NOK 110,-
Barn   (u/16 år)         NOK   70,-

Barn under 4 år Gratis

Minner om at hunder ikke tillatt inne på historiesenteret og at det er båndtvang på hele området!

VIKINGGARDEN 20. juni – 10. august

Åpent hver dag  12:00-16:30

Guidet tur  kl 13:00-14:00 og 15:30

Vikinggarden blir brukt som leirskole utenom sesong, men vi kan ta imot grupper hele året (min. 20 personer)

Kontakt oss  for pristilbud på guidet tur for grupper utenom åpningstid og sesong.

OLAVSKIRKEN 

Vi åpner for sesongen 21.juni – 10.august og har åpent:

Mandag og tirsdag kl 13:00-15:30

Onsdag – søndag stengt (utenom kirkens egne aktiviteter)

Billett kjøpes på Nordvegen Historiesenter (fellesbillett)

Kontakt oss  for pristilbud på guidet tur for grupper utenom åpningstid og sesong.

KONGSGÅRDSRUINEN

Vi har guidet tur i området rundt Olavskirken og Kongsgårdsruinen alle hverdager kl. 11:30

NORDVEGEN HISTORY CENTRE

Openinghours at Nordvegen history centre

From June 7th – September 26th:

Mon-Fri:              10:00-16:00

Saturday:              11:00-16:00

Sunday:                12:00-17:00

From September 27th- April 29th 2022

Wednesday 10:00-16:00 

Sunday 12:00-17:00

Entrance fee: (20.June – 10.August 2021) 

Adult                                  NOK 180,-
Senior/Students              NOK 130,-
Children   (u/16 år)        NOK   70,-

Children under 4 år – free entrance

It`s a combined ticket for Avaldsnes and is valid   during opening hours and includes the Viking farm

Entrance fee Nordvegen History centre 

Adult                                  NOK 130,-
Senior/Students               NOK 110,-
Children   (u/16 år)          NOK   70,-

Children under 4 yrs – free entrance

Please note that dogs are not allowed inside the history centre and there is leach restraint on dogs in the whole area.

VIKING FARM 

The vikingfarm will be open 20.juni – 10.august 2021

Monday – Sunday 12:00 – 16:30

Guided tour at 13:00, 14:00 and 15:30

The farm is used as a school camp outside the summerseason, but we do guided tours etc. all year around for groups over 20 pax. For an inquiry please contact us here  

ST. OLAV CHURCH 

The church is open on  Mondays and  Tuesdays 13:00 – 15:30 from 21st of June – till 10th og August 2021

Wednesday – Sunday closed, except for church services.

Combined ticket are sold at Nordvegen History centre.

We do guided tours for groups outside the season. For an inquiry please contact us Here 

ROYAL MANOR RUIN 

Guided tour daily on week days at 11:30

HELSE OG SIKKERHET ER VÅR PRIORITET!

Vi ønsker alle besøkende velkommen!

Historiesenteret er tilpasset smittevernhensyn og antibac er plassert rundt omkring i senteret.  Noen gjenstander er midlertidig fjernet som leker, klær, skjold og sverd. Vi ber alle våre besøkende om å holde 1m avstand til andre gjester og våre ansatte og ellers overholde de generelle hygienereglene fra FHI/Helsedirektoratet.

Velkommen til et trygt besøk.

Welcome to all visitors!

The history center is adapted to infection control considerations and antibac is located around the center. Some items have been temporarily removed such as toys, clothes, shields and swords. We ask all our visitors to keep a distance of 1m from other guests and our employees and otherwise comply with the general hygiene rules from FHI – the Norwegian Directorate of Health.

Welcome to a safe visit.